Restaurant Kuparipaja

Kuparivasarantie 5, 10470 FISKARS

tel. +358 (0)19 237 045
kuparipaja@kuparipaja.fi

Fiskars bruks historia

Holländaren Peter Thorwöste grundade Fiskars bruk sedan han av drottning Kristina fått privilegier att tillverka gjutna och smidda produkter med undantag för kanoner. Samma år fick han också tillstånd att anlägga en masugn och en stångjärnshammare i Fiskars. Redan ett par år tidigare hade Thorwöste övertagit bruket i det närbelägna Antskog.

På 1600-talet blev Pojo socken ett centrum för järnframställning i Finland; år 1640 grundades Antskog

 

bruk, bruket i Billnäs 1641 och sedan Fiskars år 1649. Inte långt därifrån fanns då redan såväl år 1616 grundade Svartå bruk som det år 1646 grundade bruket i Fagervik. Trots att den järnmalm som behövdes för produktionen i Fiskars fraktades från gruvan på Utö i Stockholms skärgård var det lönsamt att grunda järnbruk i Finland. I Pojo socken med omnejd fanns förutom outnyttjad vattenkraft också ansenliga skogsområden. Skogen var viktig för kolningen och sålunda kunde kronan spara på skogarna i Bergslagen. Dessutom fanns det en lämplig hamnplats i Skuru.

KOPPARSMEDJAN (KUPARIPAJA)

Kopparsmedjan byggdes ursprungligen 1818. Stenhuset i två våningar brann 1855, men byggdes upp på nytt. När kopparsmidet upphörde förlades finsmedjans produktion till bottenvåningen och slipverkstaden flyttade in på övervåningen. År 1898 fick byggnaden en tredje våning. I dag finns det utställningslokaler, butik och restaurang i kopparsmedjan.

© Kuparipaja

Web design: Pekka Palsanen